Chủ động xử lý theo thẩm quyền việc cải cách thủ tục hành chính

Ngày 26-2, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng và Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng đã họp phiên thứ ba; Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp.

Thông tin tại phiên họp cho thấy, đến nay việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC đã đạt được những kết quả nổi bật như: hơn 2.700 quy định kinh doanh và 561/1.086 TTHC đã được cắt giảm, đơn giản hóa; 156/699 TTHC được phân cấp giải quyết. Hiện có hơn 4.500 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và hoàn thành tích hợp 25/25 dịch vụ công thiết yếu. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của bộ, ngành đạt 30,4%, tăng 1,4 lần so với năm 2022; địa phương đạt 37,4%, tăng 3,7 lần.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong cải cách TTHC trên các lĩnh vực trong năm 2023, đặc biệt là đẩy mạnh phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, còn những quy định không phù hợp với trình độ phát triển hiện tại của đất nước và xu thế phát triển chung trong khi Việt Nam đang ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng, tham gia vào “luật chơi chung” của thế giới. Tình trạng đùn đẩy trách nhiệm có nguyên nhân từ TTHC nội bộ của các cơ quan Trung ương và địa phương. Một số việc xử lý chưa hiệu quả do mới chỉ dừng lại ở mức độ ghi nhận phản ánh, kiến nghị khi đi họp.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu tinh thần chung là nhiệm vụ của bộ, ngành nào thì bộ, ngành đó chủ động xử lý theo thẩm quyền; những vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo Tổ công tác để đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý. Phó Thủ tướng cũng nhất trí cần có những cuộc họp chuyên đề cải cách TTHC trong những lĩnh vực cụ thể như thương mại điện tử, bảo hiểm, thuế… để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác cải cách TTHC.

PHAN THẢO

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chu-dong-xu-ly-theo-tham-quyen-viec-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-post728271.html