Chủ động triển khai hiệu quả kỳ thi THPT quốc gia 2017

GD&TĐ - Tích cực chuẩn bị, chủ động triển khai có hiệu quả kỳ thi THPT quốc gia 2017 là một nội dung trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2016 - 2017 của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc.

Chủ động triển khai hiệu quả kỳ thi THPT quốc gia 2017 - Ảnh 1

Cũng trong hướng dẫn này, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc yêu cầu các đơn vị, nhà trường phổ biến tới cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh đầy đủ thông tin về kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Trong đó, chú trọng các nội dung về phương án tổ chức thi, phương án tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ; Quy chế thi THPT quốc gia, Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ và các văn bản hướng dẫn liên quan đến kỳ thi.

Trên cơ sở kết quả của thi THPT quốc gia năm 2016 và những điều chỉnh của Bộ GD&ĐT đối với kỳ thi năm 2017, các cơ sở giáo dục lập kế hoạch tổ chức dạy, học phù hợp, hiệu quả.

Tổ chức quán triệt, tập huấn về công tác coi thi, chấm thi, phần mềm quản lý thi để cán bộ, giáo viên nắm vững và thực hiện đúng các quy định về công tác tổ chức kỳ thi.

Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương các cấp và trường ĐH trong việc tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi, coi thi, chấm thí và tuyển sinh ĐH, CĐ theo sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.