Chủ động triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị

  44 liên quanGốc

  Năm 2020 là một năm đầy bận rộn của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Khối lượng công việc lớn nhưng nhờ chủ động, tích cực bám sát và triển khai các nhiệm vụ ngay từ đầu năm, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

  Đến nay, tỉnh đã bố trí 7/8 bí thư huyện, thị, thành ủy không phải là người địa phương. Trong ảnh: Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định điều động, chỉ định ông Phạm Thành Chung giữ chức Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2020-2025 (tháng 11/2020).Ảnh: NGUYỄN ĐỨC

  XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP

  Ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao theo Chương trình công tác năm 2020, các thông báo kết luận của Ban Tổ chức Trung ương và Tỉnh ủy, tích cực tham mưu Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện các nhiệm vụ. Trong đó, một số nhiệm vụ trọng tâm như: tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ gắn với công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các chức danh người đứng đầu, các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Song song đó, ngành tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, theo chức danh và vị trí việc làm.

  Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025; kịp thời ban hành các kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về đại hội; đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, tham mưu xây dựng Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và nhân sự đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bảo đảm về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Hướng dẫn số 14-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; gắn với chuẩn bị nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

  Trước đại hội, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện các kế hoạch luân chuyển, điều động, bố trí sắp xếp cán bộ gắn với cơ cấu cấp ủy khóa mới, bố trí lãnh đạo chủ chốt không là người địa phương. Đến nay, tỉnh đã bố trí 7/8 bí thư huyện, thị, thành ủy không phải là người địa phương; 5/8 chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố không phải là người địa phương.

  Đảng viên Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện mô hình “Tuyến đường hoa nông thôn kiểu mẫu” tại thôn Tân Hiệp (xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức). Ảnh: ĐINH HÙNG

  NÂNG CAO SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

  Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy thành lập 8 tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ ở thôn, ấp, khu phố do các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm tổ trưởng để nắm tình hình tư tưởng, những đề xuất, kiến nghị, bức xúc của đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong năm 2020, các tổ công tác đã tham dự sinh hoạt tại 862 chi bộ thuộc 8 đảng bộ huyện, thị, thành phố (trong đó các tổ công tác của Tỉnh ủy dự 44 chi bộ; các tổ công tác của các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy dự 818 chi bộ). “Các tổ công tác đã thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các chi bộ chuẩn bị, tổ chức sinh hoạt theo tinh thần Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 10-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhờ đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, nội dung sinh hoạt thiết thực hơn, tính chiến đấu của đảng viên được phát huy”, ông Lưu Tài Đoàn nhận xét và cho biết thêm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tham mưu Tỉnh ủy ban hành nghị quyết nâng cao chất lượng sinh hoạt, sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng trong năm 2021.

  Cùng với đó, phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Tỉnh ủy phát động từ năm 2018 tiếp tục được nhân rộng. Phong trào đã được các cấp ủy đảng, đảng viên hưởng ứng và tích cực tham gia. Hơn 90% tổ chức Đảng xây dựng kế hoạch và chọn nội dung cho đảng viên đăng ký tham gia, 90% đảng viên toàn tỉnh đăng ký tham gia phong trào. Nhiều mô hình mới, việc làm tốt đã xuất hiện, góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh như: Xây dựng tủ sách chi bộ thôn, ấp, khu phố; lắp đặt camera an ninh; vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, không chôn lấp, đốt rác thải tại gia đình, trồng hoa và cây xanh các tuyến đường, dọn vệ sinh trên các tuyến đường, bãi biển; nuôi heo đất để hỗ trợ hộ nghèo; lắp đèn chiếu sáng tại thôn ấp, khu phố...

  Đảng bộ tỉnh hiện có 560 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 220 Đảng bộ cơ sở, 340 chi bộ cơ sở và 1.859 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 4 Đảng bộ bộ phận, với 43.306 đảng viên. Năm 2020, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 750 đảng viên, trong đó có 20 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

  “Có thể nói, hiệu quả từ phong trào đã góp phần củng cố mối quan hệ gắn kết giữa Đảng với nhân dân, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố”, ông Lưu Tài Đoàn khẳng định.

  Trong năm 2021, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục rà soát, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tham mưu công tác luân chuyển cán bộ dự nguồn nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục tham mưu thực hiện việc điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ; chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức ở các lĩnh vực trì trệ, yếu kém. Ngành cũng tiếp tục tham mưu thực hiện các quy định về nêu gương, về xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; rà soát, bổ sung “Ngân hàng nguồn nhân lực” của tỉnh.

  Bên cạnh đó, ngành cũng thí điểm mô hình tổ chức sinh hoạt chi bộ có đông đảng viên, duy trì các tổ dự sinh hoạt chi bộ ở các đảng bộ được phân công và tăng cường dự sinh hoạt ở các chi bộ khu phố, thôn, ấp. Đồng thời, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện phong trào đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

  ĐỨC NGUYÊN

  Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202101/nganh-to-chuc-xay-dung-dang-chu-dong-trien-khai-co-hieu-qua-cac-nhiem-vu-chinh-tri-917143/