Chủ động tạo cầu nối giữa Đà Nẵng với Đức

(Cadn.com.vn) - Ngày 5-7, Hội hữu nghị Việt – Đức TP Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2014-2019. Những năm qua Hội hữu nghị Việt – Đức TP đã có nhiều hoạt động thiết thực, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa TP Đà Nẵng với các địa phương, tổ chức của Đức. Đặc biệt, trên lĩnh vực giao lưu văn hóa, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động như: liên hoan phim Đức tại Đà Nẵng, chương trình giao lưu hữu nghị Việt – Đức, hội thảo quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Đức... Trong nhiệm kỳ tới, Hội hữu nghị Việt – Đức sẽ tiếp tục tăng cường tình hữu nghị, quan hệ hợp tác với nhân dân Đức, chủ động, tích cực làm cầu nối thiết lập quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục giữa Đà Nẵng với Đức. Đại hội đã bầu ông Lê Quang Nam – Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch hội.

(Cadn.com.vn) - Ngày 5-7, Hội hữu nghị Việt – Đức TP Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2014-2019. Những năm qua Hội hữu nghị Việt – Đức TP đã có nhiều hoạt động thiết thực, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa TP Đà Nẵng với các địa phương, tổ chức của Đức. Đặc biệt, trên lĩnh vực giao lưu văn hóa, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động như: liên hoan phim Đức tại Đà Nẵng, chương trình giao lưu hữu nghị Việt – Đức, hội thảo quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Đức... Trong nhiệm kỳ tới, Hội hữu nghị Việt – Đức sẽ tiếp tục tăng cường tình hữu nghị, quan hệ hợp tác với nhân dân Đức, chủ động, tích cực làm cầu nối thiết lập quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục giữa Đà Nẵng với Đức. Đại hội đã bầu ông Lê Quang Nam – Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch hội.

H.A