Chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án ứng phó với các tình huống thiên tai

Sáng 4-8, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (UBQG TKCN) đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, đồng thời triển khai công tác thời gian tới.

Đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBQG TKCN chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó chủ tịch Thường trực UBQG TKCN và đại biểu các bộ, ngành Trung ương.

Trong năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, UBQG TKCN đã phối hợp chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, điện chỉ đạo của Chính phủ về công tác ứng phó với sự cố, thiên tai (SCTT), TKCN, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án sát thực tế, duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi tình hình, tham mưu, đề xuất, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra. Trong 7 tháng năm 2017, UBQG TKCN đã chỉ đạo xử lý 1.768 vụ việc liên quan đến 3.647 người, 527 phương tiện; kết quả đã cứu được 1.405 vụ, gần 3.000 người và 248 phương tiện; di dời gần 14.370 hộ dân đến nơi an toàn...

Để chủ động phòng, chống, ứng phó có hiệu quả với SCTT, TKCN trong thời gian tới, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo: UBQG TKCN cần tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả phối hợp hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần giảm thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước, nhân dân. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ trướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và TKCN giai đoạn 2016-2020. Chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trên từng địa bàn, đặc biệt là các khu vực có nguy cơ cao về sự cố và diễn biến bất thường của thời tiết. Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, đề xuất các biện pháp ứng phó hiệu quả các tình huống SCTT, giúp nhân dân ổn định đời sống, sản xuất. Tập trung tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức về phòng, chống SCTT, TKCN; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thao ứng phó với các tình huống và tăng cường hợp tác quốc tế trao đổi thông tin, kinh nghiệm; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo phòng ngừa SCTT, TKCN...

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, UBQG TKCN, Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã biểu dương các lực lượng, nhất là cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2 đang nỗ lực TKCN, khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời chỉ đạo các lực lượng đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả mưa lũ, nhanh chóng ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân...

VŨ XUÂN DÂN