Chủ động phòng ngừa, sẵn sàng tham gia ứng phó hiệu quả các tình huống

Tỉnh Gia Lai là địa bàn rộng, các sông, suối trên địa bàn dốc, ngắn nên thời gian truyền lũ nhanh. Hiện nay, toàn tỉnh có 99 hồ chứa nước thủy lợi và 39 hồ chứa nước thủy điện, trong đó có gần 20 hồ chứa đã xuống cấp, cần được nâng cấp. Một vấn đề nữa là mưa lũ trên địa bàn rất thất thường, hay xảy ra ở vùng sâu, vùng xa, đường sá khó khăn, ảnh hưởng đến việc huy động lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn. Đây là những vấn đề khó khăn lớn trong mùa mưa bão hằng năm ở tỉnh Gia Lai.

Để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do lũ bão, thiên tai gây ra, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai luôn xác định luôn làm tốt công tác phối hợp với sở, ban, ngành kiểm tra việc vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện theo quy trình được phê duyệt. Đôn đốc các chủ đập thủy lợi, thủy điện khẩn trương lập, trình duyệt để thực hiện các công tác để bảo đảm an toàn; kiểm định an toàn đập, phương án bảo vệ đập. Tăng cường kiểm tra các vùng thường xuyên bị sạt lở đất, vùng thường xuyên bị ngập lụt, lũ ống, lũ quét, bị nước lũ cô lập để có phương án di dời dân khi cần thiết để bảo đảm tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Theo Đại tá Lê Tuấn Hiền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bộ CHQS tỉnh luôn chủ động tham mưu cho địa phương kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT, TKCN) các cấp; nâng cao hiệu quả vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; điều hành của chính quyền và sự phối hợp giữa các ban ngành của địa phương với LLVT tỉnh trong thực hiện PCTT, TKCN. Mặt khác, đơn vị cũng chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện PCTT, TKCN ở địa phương, cơ sở gắn với xây dựng khu vực phòng thủ. Các kế hoạch, phương án phòng, chống, ứng phó với thảm họa, thiên tai được xây dựng có tính phòng ngừa cao, phù hợp với đặc điểm địa hình, cơ sở hạ tầng của địa phương, nhằm thực hiện tốt phương châm: “Chung sống là quy luật; phòng, chống như đánh giặc; bốn tại chỗ là phương thức; nâng cao khả năng ứng phó là trọng tâm”.

Cơ quan quân sự các cấp thuộc tỉnh còn thường xuyên phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn về nhiệm vụ PCTT, TKCN. Với các nội dung, hình thức phong phú đã tạo bước chuyển quan trọng về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của LLVT, hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn đối với nhiệm vụ PCTT, TKCN. Chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương coi trọng xây dựng lực lượng bán chuyên trách, đội phản ứng nhanh, xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng DBĐV, DQTV sẵn sàng tham gia ứng phó hiệu quả các tình huống thiên tai, sự cố ngay từ cơ sở.

XUÂN DŨNG