Chủ động phòng, chống virus cúm gia cầm chủng H7N3

    Gốc

    Hanoinet - Gần đây, một số nước trên thế giới thông báo phát hiện và tiêu hủy gia cầm bị nhiễm virus cúm gia cầm chủng H7N3.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=32476