Chủ động phòng, chống rét cho đàn gia súc, gia cầm

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Theo thống kê chưa đầy đủ, tình hình rét đậm, rét hại kéo dài trong thời gian qua đã gây nhiều thiệt hại cho ngành chăn nuôi, nhất là chăn nuôi gia súc ăn cỏ, đã có hàng nghìn con trâu, bò bị chết ở hầu hết các tỉnh miền núi phía bắc.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=115543&sub=127&top=39