Chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa hè

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Thời tiết, khí hậu đang vào hè. Nắng, mưa, nóng ẩm thay đổi thất thường; môi trường ô nhiễm là điều kiện phát sinh các loại dịch bệnh, nhất là bệnh truyền nhiễm gây dịch.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=146574&sub=152&top=37