Chủ động nắm chắc cơ sở, tham mưu giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh

Sáng 15/7, Ban Dân vận T.Ư tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Hội nghị được tổ chức trực tuyến, kết nối với 63 điểm cầu các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư chủ trì tại điểm cầu chính ở T.Ư. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang có đồng chí Nguyễn Thị Liên, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Ngay từ đầu năm, Ban Dân vận T.Ư đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm để tiếp tục thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về công tác dân vận.

Các cấp ủy, tổ chức đảng từ cấp tỉnh đến cơ sở ban hành 440 nghị quyết, 485 chỉ thị, 2.508 chương trình hành động và hàng nghìn kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường đổi mới, thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự… Cả nước hiện đang duy trì hơn 89.100 mô hình, điển hình dân vận khéo.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều nhận định công tác dân vận của hệ thống chính trị 6 tháng vừa qua tiếp tục có chuyển biến tích cực. Nổi bật nhất là công tác dân vận của các cơ quan nhà nước tập trung trọng tâm vào thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chuyển đổi số để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, nhất là ở cơ sở chưa kịp thời triển khai các văn bản về công tác dân vận, việc triển khai chưa sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; chưa quan tâm giải quyết kịp thời nguyện vọng hợp pháp, chính đáng, những bức xúc của nhân dân. Khả năng dự báo tình hình, kỹ năng tham mưu giải quyết những tình huống cụ thể ở cơ sở còn hạn chế. Cán bộ dân vận, nhất là ở cấp huyện và cơ sở một số nơi còn thiếu, chậm được kiện toàn, bổ sung…

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: Những kết quả đạt được của hệ thống dân vận các cấp thời gian qua đã góp phần tạo sự đồng thuận, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân.

Đồng chí yêu cầu từ nay đến cuối năm, hệ thống dân vận các cấp cần chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ, tiến độ đề ra. Thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp công tác dân vận với các bộ, ban, ngành T.Ư và sở, ngành địa phương; tham mưu cấp ủy chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là công tác nắm tình hình nhân dân.

Chủ động nắm tình hình dân tộc, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng công tác vận động, tuyên truyền và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tích cực phối hợp đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Tiếp tục làm tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhất là trong xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quá trình triển khai quan tâm phát hiện gương người tốt, việc tốt để kịp thời tôn vinh và nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu…

Tin, ảnh: Vân Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/387384/chu-dong-nam-chac-co-so-tham-muu-giai-quyet-tot-cac-van-de-nay-sinh.html