Chủ động đối phó với rủi ro pháp lý

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Nhiều nếp nghĩ, cách làm từ thời bao cấp, khi các doanh nghiệp (DN) nhà nước hoạt động trong môi trường kinh doanh cứng nhắc, chủ yếu phục tùng chỉ tiêu mệnh lệnh, được cấp trên chỉ đạo hoặc bảo đảm những vấn đề liên quan đến pháp lý, tài chính, cung ứng nguyên liệu… hiện còn tồn tại ở không ít đơn vị trong khối.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/155787