Chủ đầu tư vẫn muốn di dời trường học

Theo cô Kim Liên, nhà trường thu học phí khoảng 500.000 đồng/em và tiền ăn 19.000 đồng/ngày/em  không đủ bù vào chi phí hoạt động nên vẫn phải bù lỗ hàng tháng. Cô Kim Liên cho biết: Trường sẽ di dời sang địa điểm khác hoặc có thể đóng cửa nhưng thời điểm chính xác thì chủ đầu tư chưa thông báo.