Chốt mốc tiến độ làm đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

  Báo Đại Đoàn Kết
  Gốc

  Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Kế hoạch số 244/KH-UBND tổ chức triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội thuộc trách nhiệm của thành phố.

  Theo Kế hoạch do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Thanh vừa ký ban hành, Hà Nội sẽ tập trung chỉ đạo hoàn chỉnh công tác lập, thẩm định và phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chỉ giới đường đỏ 5 đoạn trên toàn tuyến thuộc địa phận thành phố (Quốc lộ 18 - cầu Hồng Hà; cầu Hồng Hà - Quốc lộ 32; Quốc lộ 32 - Quốc lộ 6; Quốc lộ 6 - Quốc lộ 1A và Quốc lộ 1A - cầu Mễ Sở) trong tháng 9/2022.

  Đồng thời, cũng trong tháng 9/2022, hoàn thành phê duyệt cơ chế chính sách thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án để làm cơ sở triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thi công xây dựng công trình.

  UBND các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai và Thường Tín được yêu cầu rà soát nhu cầu tái định cư, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đề xuất danh mục các dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư báo cáo trình UBND thành phố xem xét chấp thhuận, triển khai lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng các khu tái định cư bằng nguồn vốn dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; hoàn thành trong tháng 4/2023.

  Phối cảnh đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

  Phối cảnh đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

  UBND quận Hà Đông rà soát nhu cầu tái định cư, phối hợp với Sở Xây dựng tiến hành rà soát quỹ nhà tái định cư trên địa bàn thành phố làm cơ sở để UBND thành phố xem xét chấp thuận bố trí quỹ nhà tái định cư cho các hộ dân đủ điều kiện; hoàn thành trong tháng 9/2022.

  Cũng trong tháng 9/2022 phối hợp với các bộ liên quan và UBND các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh báo cáo Thành ủy thành lập Ban Chỉ đạo triển khai dự án theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/8/2022 để chỉ đạo triển khai các công việc liên quan của dự án thành phần bảo đảm tính đồng bộ về tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, hiệu quả.

  Trong tháng 10/2022 lựa chọn đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần; trong tháng 11/2022 hoàn thành thỏa thuận phương án thiết kế với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên quan công trình nằm trong phạm vi ảnh hưởng đê điều, hành lang thoát lũ...

  Về lựa chọn nhà thầu thi công, với Dự án thành phần 2.1 xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận thành phố Hà Nội tổ chức đấu thầu, lựa chọn và thương thảo, ký hợp đồng nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát, bảo hiểm công trình hoàn thành trong tháng 8/2023, trong đó đối với gói thầu khởi công hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu trước ngày 30/6/2023.

  Với Dự án thành phần 3 (đầu tư xây dựng đường cao tốc) theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT hoàn thành các thủ tục để khởi công công trình trong tháng 6/2023.

  Về công tác giải phóng mặt bằng, tới tháng 6/2023 bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng; tháng 12/2023 bàn giao toàn bộ mặt bằng.

  Hoàn thành các thủ tục khởi công công trình Dự án thành phần 2.1 trong tháng 6/2023; hoàn thành các thủ tục khởi công công trình Dự án thành phần 3 trong tháng 6/2023.

  Theo UBND TP Hà Nội: "Trong quá trình triển khai thi công, tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công và phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công, bảo đảm cơ bản hoàn thành Dự án trong tháng 12/2026 và đưa vào sử dụng năm 2027".

  Lê Khánh

  Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chot-moc-tien-do-lam-duong-vanh-dai-4--vung-thu-do-5696755.html