Chốt danh sách 197 người ở khối Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội

Sáng 14-4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Chốt danh sách 197 người ở khối Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc hội nghị
Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thời gian qua, để chuẩn bị Hội nghị Hiệp thương lần ba, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã dành những nỗ lực lớn với mong muốn góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Ở Trung ương, ngay sau Hội nghị Hiệp thương lần hai, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi danh sách và tiểu sử tóm tắt của 197 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV đến các địa phương để tổ chức Hội nghị cử tri nơi cư trú, nhận xét và biểu thị sự tín nhiệm đối với người ứng cử.

Để góp phần bảo đảm tiến trình thực hiện các bước trong cuộc bầu cử được diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, đúng thời gian theo quy định, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức 6 Đoàn giám sát công tác bầu cử tại 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Qua giám sát, ngoài việc nắm bắt, đánh giá tình hình kết quả đạt được, chỉ đạo địa phương những nội dung công việc cần thực hiện liên quan đến vai trò, quyền, trách nhiệm của Mặt trận trong cuộc bầu cử; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã kịp thời tổng hợp, đề xuất, kiến nghị với Hội đồng bầu cử quốc gia, các cơ quan, tổ chức hữu quan ở Trung ương về những vấn đề thực tế đang đặt ra đối với địa phương. Đồng thời, quan tâm, chú trọng đến việc phối hợp tiếp nhận, xác minh xử lý đơn thư phản ánh, tố cáo và những vụ việc do cử tri nêu.

“Hội nghị hiệp thương lần thứ ba là một trong những nội dung rất quan trọng của quá trình chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Đây là hội nghị hiệp thương lần cuối cùng, theo đó, Ban Thường trực UB Trung ương MTTQ Việt Nam trân trọng đề nghị các đồng chí căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với từng người ứng cử và Tờ trình của Ban Thường trực UB Trung ương MTTQ Việt Nam, phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của mình để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nói.

Chốt danh sách 197 người ở khối Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 2

Toàn cảnh hội nghị

Theo kế hoạch, sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, các cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử, bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử (27-4-2016) và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24h (trước 7h ngày 21-5-2016).

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp với các cơ quan chức năng quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử, tổ chức đa dạng các hình thức phù hợp, góp phần làm cho nhân dân, cử tri hiểu đúng, đầy đủ, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử; tiếp tục triển khai công tác giám sát cuộc bầu cử theo chức năng, nhiệm vụ của mình; phối hợp với chính quyền và Ủy ban bầu cử cùng cấp chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết, bảo đảm dân chủ, đúng luật, tiết kiệm và an toàn trong ngày bầu cử. Kết thúc cuộc bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử ở cả ba cấp về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cũng tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia Tòng Thị Phóng đánh giá cao hoặt động MTTQ Việt Nam các cấp đã phát huy dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. “Với số nhân sự Trung ương giới thiệu, khi chưa đủ người theo tiêu chuẩn thì các cơ quan chức năng đã không nóng vội để đảm bảo chất lượng”, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia Tòng Thị Phóng nói.

Về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia, MTTQ Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền đã xem xét giải quyết kịp thời. Công tác giám sát kiểm tra của MTTQ Việt Nam được tổ chức kịp thời, đúng luật; thông tin truyên truyền được coi trọng.

Lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia Tòng Thị Phóng cho biết, thời gian tới, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ tập trung đảm bảo các công việc quan trọng như: đảm bảo cơ cấu, công khai minh bạch, dân chủ với việc phân bổ ứng cử viên từ Trung ương về các đơn vị bầu cử; rà soát danh sách cử tri đảm bảo niêm yết dánh sách cử tri chính xác, tránh tình trạng bầu hộ, bầu thay.

Nhấn mạnh công tác tiếp xúc cử tri sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba là nội dung quan trọng thuộc trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, bà Tòng Thị Phóng lưu ý, công tác này cần phải đảm bảo bình đẳng, công khai minh bạch; thông tin tuyên truyền phải toàn diện, bình đẳng giữa các ứng viên…

Kết thúc nghị hiệp thương lần thứ ba, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thông qua danh sách 197 người ở khối trung ương để bầu ĐBQH khóa XIV.

Đáng chú ý, 100% người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV không có các vấn đề, vụ việc cử tri nơi công tác nêu cần phải xác minh.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, các cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử, bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử (27-4) và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (trước 7 giờ ngày 21-5.