Chợp mắt, mất Jupiter

    Báo Công An Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    Trước khi chợp mắt, anh B. vẫn cố nằm lên trên yên chiếc xe máy để ngủ, phòng trộm cắp. Vậy mà khi đã đánh một giấc, tỉnh dậy, anh B. thấy mình đang nằm bên vệ đường, còn chiếc xe máy Yamaha Jupiter đã biến mất.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/toiphama-z/2008/11/103570.cand