Chống thiên tai: Chỉ tốt khi... diễn tập!

“4 tại chỗ”, “chủ động sống chung với lũ”… vẫn chỉ là những lời hô hào. Nhiều cấp, nhiều ngành và địa phương vẫn còn làm một cách hình thức, đối phó nên mỗi mùa mưa bão đến, sinh mạng con người và của cải vẫn bị cuốn trôi.