Chống tham nhũng, quyết tâm đến cùng chứ không bỏ lửng

  428 liên quanGốc

  'Người dân mong Đảng làm mạnh hơn nữa, chống tham nhũng phải quyết tâm, không bỏ dở giữa chừng. Kỳ này, Đảng quyết tâm làm đến cùng chứ không bỏ lửng', Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định như vậy tại cuộc tiếp xúc cử tri trước thềm Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

  Ảnh minh họa

  Ảnh minh họa

  Những động thái và kết quả bước đầu trong cuộc đấu tranh với tệ nạn tham nhũng thời gian qua đã cho thấy không có vùng cấm, cả cán bộ có chức quyền, dù ở cương vị nào, các vụ tham nhũng liên quan đến lợi ích nhóm, tham ô tiền của dân, tài sản nhà nước làm giàu bất chính… đều bị xử lý nghiêm trước pháp luật. Trong số đó, có cả cán bộ giữ vị trí quan trọng trong bộ máy lãnh đạo Đảng, chính quyền, cả Trung ương cũng như địa phương.

  Cũng theo Tổng Bí thư, một trong những căn nguyên của tệ tham nhũng chính là công tác cán bộ thời gian qua còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, nổi cộm là công tác đề bạt, bổ nhiệm không đúng quy trình. Đảng ta luôn nhấn mạnh cán bộ và công tác cán bộ là vấn đề đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng. Tuy nhiên, trong một thời gian dài công tác này bị buông lỏng, dẫn tới thực trạng nhiều cán bộ được bổ nhiệm không đủ phẩm chất, năng lực; thậm chí cả đối tượng chạy chức chạy quyền, bổ nhiệm người nhà, “cánh hẩu” cũng được bổ nhiệm vào những vị trí quan trọng, then chốt trong bộ máy Đảng, chính quyền các cấp… khiến lòng tin của người dân vào đội ngũ cán bộ bị xói mòn.

  Bên cạnh đó, vẫn còn đó thực trạng ở Trung ương “lò đã cháy rực”, nhưng ở địa phương thì lại thiếu quyết liệt, thậm chí thờ ơ. Với quyết tâm mới, được dư luận nhân dân đồng lòng, ủng hộ, tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Đảng ta xác định cần phải thành lập các Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng cấp địa phương (cấp tỉnh) đủ mạnh, trở thành “cánh tay nối dài” của Ban chỉ đạo Trung ương, để đưa “lò lửa” phòng chống tham nhũng tới từng địa phương.

  Nhìn lại chặng đường 10 năm kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đến nay, nhất là sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với ý chí và tinh thần trách nhiệm cao, với sự nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của chúng ta đã thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố, nâng cao ý chí, niềm tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm cho đất nước ta ngày càng giàu mạnh, ngày càng phát triển, có vị thế xứng đáng trên trường quốc tế.

  Không phải như một số ý kiến cho rằng, nếu quá tập trung vào chống tham nhũng sẽ làm "nhụt chí", "chùn bước" những người dám nghĩ, dám làm, làm "chậm" sự phát triển đất nước… mà hoàn toàn ngược lại, chính nhờ làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đặc biệt là góp phần lấy lại và củng cố niềm tin của nhân dân, bác bỏ luận điệu sai trái của các thế lực xấu, thù địch, chống đối cho rằng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm là "đấu đá nội bộ", "phe cánh".

  Chắc chắn rằng, cuộc đấu tranh với tệ nạn tham nhũng sẽ không có điểm dừng, mang lại kết quả toàn diện, đáp ứng được sự kỳ vọng của nhân dân; là cơ sở để xây dựng hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương thật sự trong sạch, vững mạnh. Đó cũng là nhân tố tạo thêm sức mạnh và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới, phát triển, hội nhập sâu rộng của đất nước.

  N.Hà

  Nguồn : http://baove.congly.vn/chong-tham-nhung-quyet-tam-den-cung-chu-khong-bo-lung-24403.html