Chống tham nhũng phải đồng lòng, quyết tâm hơn nữa

    Báo Người Lao Động
    1 đăng lạiGốc

    10 cá nhân đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vinh danh tại hội nghị biểu dương một số cá nhân có thành tích phòng, chống tham nhũng do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức ngày 18-3

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090318113014921P0C1002/chong-tham-nhung-phai-dong-long-quyet-tam-hon-nua.htm