Chống tham nhũng là việc làm thường xuyên

    Gốc

    Hanoinet - Ngày 16/9, UBND TP đã tổ chức công bố các quyết định của UBND TP về việc thành lập, ban hành cơ cấu chức năng và phân công các thành viên tham gia Văn phòng Ban chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống tham nhũng thành phố;

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=95285