Chống lạm phát là nhiệm vụ trọng tâm

(LĐĐT) - Lao Động Điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, phân tích những nguyên nhân gây những biến động lớn cho nền kinh tế trong 3 tháng đầu năm 2008 và chỉ ra những định hướng nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững.