Chống hàng giả: “Cần triệt tận gốc bảo kê”

    Báo VnEconomy
    Gốc

    "Các lực lượng kiểm tra, kiểm soát cần phải có các biện pháp chống cho được tình trạng bảo kê cho bọn buôn lậu, làm hàng giả"...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=19&home=detail&id=a6f082f8adea62&page=category