Chống “hạn” ở phụ nữ trẻ

Âm đạo khô hay không bài tiết nhiều dịch nhờn trong "quan hệ" có thể gặp cả ở người trẻ (không chỉ ở phụ nữ tiền mãn kinh)