Chống doping: Sẽ làm đến nơi đến chốn?

    Báo Người Lao Động
    1 đăng lạiGốc

    Kiểm tra doping chính là nét mới mà VFF sẽ thực hiện trong giai đoạn 2 của mùa bóng 2008. Tuy nhiên, thành công hay không sẽ còn phải chờ

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/the-thao/222362.asp