Chống đô la hóa: Lưu ý tính hai mặt

    Báo Người Lao Động
    5 đăng lạiGốc

    Theo chuyên gia tài chính ngân hàng Lê Văn Hinh, từ những năm 1990, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) VN đã có đề án tổng thể về chống đô la hóa và đã triển khai thực hiện. Nhưng đến nay, định nghĩa, cách hiểu và chấp nhận đô la hóa như thế nào vẫn chưa được đề cập một cách cụ thể, khoa học.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/230705.asp