Chống đẩy dưới nước và biến tấu của trào lưu hít đất 22 lần

Chống đẩy dưới nước, hít đất chỉ bằng một ngón tay hay cõng con chống đẩy là một số biến tấu thú vị từ trào lưu hít đất 22 lần mà người chơi đặt ra để thử thách bản thân.

Hoàng Hiệp - Thu Thảo