Chống chạy chức chạy quyền để xây dựng lòng tin với nhân dân

  Báo Văn Nghệ Công An
  428 liên quanGốc

  Chưa bao giờ niềm tin của nhân dân vào Đảng về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực lại mạnh mẽ như bây giờ. Đó là phản hồi của rất nhiều cử tri trong các cuộc tiếp xúc gần đây của các đoàn Đại biểu Quốc hội với cử tri.

  Niềm tin ấy là hoàn toàn có cơ sở khi thông tin từ Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022 (do Bộ Chính trị tổ chức ngày 30/6/2022) cho biết, trong 10 năm qua, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật gần 168.000 đảng viên, trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

  Chỉ riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, Đảng đã kỷ luật 50 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 8 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 20 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

  Chạy chức, chạy quyền và quốc nạn tham nhũng làm giảm sút niềm tin của nhân dân. (Nguồn Báo VietNamNet)

  Chạy chức, chạy quyền và quốc nạn tham nhũng làm giảm sút niềm tin của nhân dân. (Nguồn Báo VietNamNet)

  Sâu hơn đó nữa, mà thời gian qua nhân dân đã nhìn thấy rất rõ, đó là Đảng ta đã thể hiện rõ quan điểm "Không có ngoại lệ", "Không có vùng cấm" trong việc xử lý đối với đảng viên vi phạm.

  Có người đặt câu hỏi: Tại sao lại có nhiều đảng viên vi phạm đến mức bị xử lý như thế? Việc này đã được Trung ương Đảng phân tích qua rất nhiều hội nghị và cụ thể hóa trong các văn bản, nghị quyết nói về công tác cán bộ và công tác xây dựng Đảng. Trong đó, có một nguyên nhân từ tình trạng "chạy chức, chạy quyền".

  Chạy chức, chạy quyền thì thời nào cũng có, xã hội nào cũng có, chỉ khác nhau về mức độ ở mỗi quốc gia và mỗi giai đoạn là do khả năng kiểm soát mà thôi.

  Biểu hiện của việc chạy chức, chạy quyền cũng dễ nhìn thấy ở tình trạng bổ nhiệm cán bộ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Đơn giản như việc bất chấp quy định để ưu ái trong tuyển dụng, bổ nhiệm, quy hoạch người nhà, người thân, họ hàng, "cánh hẩu", cài cắm hay bổ nhiệm theo kiểu "siêu thần tốc", thiếu trong sáng mà dân gian ví von theo kiểu "quan hệ, tiền tệ, hậu duệ"…

  Sản phẩm của việc chạy chức, chạy quyền sẽ sinh ra một bộ phận những "quái thai" trong công tác cán bộ, vì các đối tượng này sẽ tìm mọi cách để có đặc quyền, đặc lợi chứ không nghĩ đến lợi ích quốc gia, uy tín của Đảng và quyền lợi của nhân dân,.

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói: một số người có chức, có quyền giữ tác phong quan cách, gia trưởng; phụ trách địa phương nào, đơn vị nào, thì như một "ông vua con" ở đấy.

  Những "ông vua con" mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập ấy chắc chắn không phải là sản phẩm của một quá trình tuyển dụng, bổ nhiệm đúng quy trình và chất lượng theo yêu cầu của công tác cán bộ là tạo ra đội ngũ "vừa hồng, vừa chuyên". Và như chúng ta đã thấy, hệ lụy của vấn nạn chạy chức chạy quyền đã sinh ra một "bộ phận không nhỏ" cán bộ, đảng viên luôn cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, vòi vĩnh… đã bị xử lý trong thời gian gần đây.

  Đề cao giải pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, Đảng ta đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó có việc ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018; Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 và gần đây nhất là Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị Quy định về kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

  Quy định số 69-QĐ/TW có Điều 29 và Điều 30 quy định về việc xử lý đảng viên "vi phạm quy định công tác tổ chức, cán bộ" và "vi phạm quy định về chống chạy chức, chạy quyền". Đây là những cẩm nang rất cần được các cơ sở Đảng nhanh chóng triển khai, quán triệt.

  Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền để nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và cũng chính là để xây dựng văn hóa Đảng. Mỗi đảng viên phải thực sự là mỗi chiến sĩ trên mặt trận ấy.

  Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/dien-dan-van-nghe-cong-an/chong-chay-chuc-chay-quyen-de-xay-dung-long-tin-voi-nhan-dan-i660358/