Chọn xe hợp lý có giá dưới 300 triệu

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Những mẫu xe được "truyền miệng" xe tốt, giữ giá chưa hẳn đúng trong thị trường xe cũ. Dưới đây là lựa chọn xe của AutoPro ở các dòng xe thông dụng trên thị trường Việt Nam. Tất cả các mẫu xe được lựa chọn theo tiêu chí mức giá/tính năng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=35&NewsId=130833