Chọn tuổi xông đất năm Quý Tỵ - 2013

Tục chọn tuổi xông đất từ lâu đã trở nên phổ biến trong dân gian. Tùy vào tuổi gia chủ, can chi năm mà lựa chọn tuổi người xông đất phù hợp.

1. Gia chủ tuổi Tý
Tuổi Tý xung khắc với tuổi Ngọ và hợp với tuổi Sửu.
Bạn có thể mời người tuổi Sửu đến xông nhà, tốt nhất là tuổi Tân Sửu hay Quý Sửu.

2. Gia chủ tuổi Sửu
Tuổi Sửu xung với tuổi Mùi và hợp với tuổi Tý.
Bạn có thể mời người tuổi Bính Tý hoặc Mậu Tý đến xông nhà là tốt nhất.

3. Gia chủ tuổi Dần
Tuổi Dần xung với tuổi Thân và hợp với tuổi Hợi.
Bạn có thể mời người tuổi Quý Hợi hoặc Ất Hợi đến xông nhà là tốt nhất.

4. Gia chủ tuổi Mão
Tuổi này xung với tuổi Dậu và hợp với tuổi Tuất.
Bạn có thể mời người tuổi Nhâm Tuất hoặc Giáp Tuất đến xông nhà là tốt nhất.

5. Gia chủ tuổi Thìn
Tuổi này xung với tuổi Tuất và hợp với tuổi Dậu.
Bạn có thể mời người tuổi Đinh Dậu hoặc Kỷ Dậu đến xông đất đầu năm là tốt nhất.

6. Gia chủ tuổi Tỵ
Tuổi này xung khắc với tuổi Hợi và hợp với tuổi Thân.
Bạn có thể nhờ những người tuổi Bính Thân hoặc Giáp Thân đến xông đất.

7. Gia chủ tuổi Ngọ
Tuổi này xung khắc với tuổi Tý và hợp với tuổi Mùi.
Bạn có thể nhờ người tuổi Đinh Mùi hoặc Ất Mùi đến xông nhà.

8. Gia chủ tuổi Mùi
Tuổi này xung khắc với tuổi Sửu và hợp với tuổi Ngọ.
Bạn có thể mời người tuổi Bính Ngọ hoặc Mậu Ngọ đến xông đất đầu năm.

9. Gia chủ tuổi Thân
Tuổi này xung khắc với tuổi Dần và hợp với tuổi Tỵ.
Bạn có thể mời người tuổi Đinh Tỵ hoặc Tân Tỵ đến xông nhà đầu năm.

10. Gia chủ tuổi Dậu
Tuổi này xung khắc với tuổi Mão và hợp với tuổi Thìn.
Bạn có thể mời người tuổi Mậu Thìn hoặc Canh Thìn đến xông đất đầu năm.

11. Gia chủ tuổi Tuất
Tuổi này xung khắc với tuổi Thìn và hợp với tuổi Mão.
Bạn có thể mời người tuổi Đinh Mão hoặc Kỷ Mão đến xông đất đầu năm.

12. Gia chủ tuổi Hợi
Tuổi này xung khắc với tuổi Tỵ và hợp với tuổi Dần.
Bạn có thể mời người tuổi Canh Dần hoặc Nhâm Dần đến xông đất đầu năm.

Theo VnE