Chọn trường, chọn nghề: “Sai một li, đi một dặm”

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Chỉ tiêu đào tạo ĐH năm 2009 tăng 4,5%, đào tạo CĐ tăng 13,5%, đào tạo CĐ vừa làm vừa học tăng 23% so với năm 2008, mở ra cơ hội lớn cho thí sinh (TS) trong việc chọn trường, chọn nghề. Lựa chọn ngành nghề là bước ngặt lớn trong cuộc đời, là việc không dễ, cần sự quan tâm, hiểu biết của mỗi người, nhất là đối với HS đang chuẩn bị tốt nghiệp.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/200918