Chọn phương án tốt nhất để đưa học sinh trở lại trường

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    2 liên quanGốc

    “Làm thế nào để đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục diễn ra sáng nay, 19/1. Hội thảo do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế phối hợp tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với 63 Sở Giáo dục và Đào tạo trong cả nước.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/chon-phuong-an-tot-nhat-de-dua-hoc-sinh-tro-lai-truong-26454.htm