Chọn lương thực hay nhiên liệu, bài toán khó

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐSCT) Khi sự quan tâm về an ninh lương thực trên thế giới ngày càng tăng, thì hoạt động nghiên cứu và phát triển nhiên liệu sinh học, vốn là bài toán chống ô nhiễm khá tích cực lại được đem ra mổ xẻ.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_de_hom_nay/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8400377487/mlnews.2008-06-27.0950855938