Chọn lọc giống cà phê tốt cho Tây Nguyên

    Báo VTC News
    Gốc

    Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu chọn lọc được những giống cà phê có năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho phát triển sản xuất bền vững.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/240043/Default.aspx