Chọn cổ phiếu “nhỏ” hay “lớn”?

    3 đăng lạiGốc

    Chọn đầu tư vào những cổ phiếu (CP) của các công ty nhỏ, giá thấp (hay còn gọi là penny-stocks) hay CP của các công ty lớn, giá cao (blue-chips) là câu hỏi được các nhà đầu tư (NĐT) mới tham gia thị trường thường đặt ra.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200839/20080923225455.aspx