“Chôm” 60 triệu đồng qua thẻ ATM

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Phát hiện thẻ của chị Lê bỏ quên trong máy, Thành đã chuyển 60 triệu trong tài khoản của chị sang tài khoản của mình.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/toiphama-z/2008/11/102939.cand