Chơi non bộ

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Non bộ là núi giả (giả sơn) kết hợp với không gian, thời gian, sự tích điển tích tạo thành. Nói một cách khác, non bộ là một vùng non nước trời mây thu nhỏ lại, làm cảnh cho con người qua nghệ nhân tái tạo, non bộ còn là một nghệ thuật kiến trúc cổ và hiện đại.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/43/158435