Chơi dao... đứt tay

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Không hợp đồng, không văn bản thỏa thuận và người trong cuộc cũng đinh ninh rằng họ chỉ "vịn vai qua cầu". Thế nhưng, khi đi hết cây cầu đó, họ mới nhận ra, sự đời đôi khi chẳng đơn giản chút nào!

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090501104617209P0C1030/choi-dao-dut-tay.htm