Chơi bóng đá có lợi hơn chạy bộ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Một trận đá bóng vui vẻ sẽ giúp loại bỏ mỡ và tăng cường cơ bắp tốt hơn là chạy bộ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=23402