Cá tầm ngoại hại cá tầm nội

Cá tầm ngoại hại cá tầm nội

Nghề nuôi cá tầm ở Việt Nam được hình thành hơn 10 năm qua, hiện đang phát triển mạnh, cho hiệu quả kinh tế...
Siết chặt việc nhập khẩu và kinh doanh cá tầm

Siết chặt việc nhập khẩu và kinh doanh cá tầm

Những bất thường trong nhập khẩu cá tầm

Những bất thường trong nhập khẩu cá tầm

Nhức nhối cá tầm 'lạ' từ Trung Quốc tràn vào Việt Nam

Nhức nhối cá tầm 'lạ' từ Trung Quốc tràn vào Việt Nam

Bị cá tầm Trung Quốc 'tấn công', cá tầm Việt thiệt hại 200 tỉ

Bị cá tầm Trung Quốc 'tấn công', cá tầm Việt thiệt hại 200 tỉ

Tổng cục Quản lý thị trường tiết lộ 'bí mật' cá tầm siêu rẻ của Trung Quốc

Tổng cục Quản lý thị trường tiết lộ 'bí mật' cá tầm siêu rẻ của Trung Quốc

Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn hành vi kinh doanh, nhập khẩu cá tầm

Quản lý thị trường kiểm soát chặt kinh doanh, nhập khẩu cá tầm

Quản lý thị trường kiểm soát chặt kinh doanh, nhập khẩu cá tầm

Liên tiếp phát hiện cá tầm giá rẻ nhập lậu, phải siết lại thị trường

Liên tiếp phát hiện cá tầm giá rẻ nhập lậu, phải siết lại thị trường

Xuất khẩu ngày 16-19/3: Hàng nông sản Mỹ 'nhắm' vào thị trường Việt; siết hành vi nhập lậu cá tầm; điện thoại sang Trung Quốc tăng hơn 100%

Xuất khẩu ngày 16-19/3: Hàng nông sản Mỹ 'nhắm' vào thị trường Việt; siết hành vi nhập lậu cá tầm; điện thoại sang Trung Quốc tăng hơn 100%

Tiếp bài 'Giật mình trước nguy cơ 'vỡ trận' nhập khẩu cá tầm vào Việt Nam: Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo khẩn

Tiếp bài 'Giật mình trước nguy cơ 'vỡ trận' nhập khẩu cá tầm vào Việt Nam: Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo khẩn

Tổng Cục Quản lý thị trường đưa cá tầm vào 'tầm ngắm'

Tổng Cục Quản lý thị trường đưa cá tầm vào 'tầm ngắm'

Cá tầm Trung Quốc nhập lậu tràn lan, Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo khẩn

Cá tầm Trung Quốc nhập lậu tràn lan, Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo khẩn

Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn hành vi kinh doanh, nhập khẩu cá tầm

Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn hành vi kinh doanh, nhập khẩu cá tầm

Phát hiện nhiều vụ nhập lậu cá tầm Trung Quốc

Phát hiện nhiều vụ nhập lậu cá tầm Trung Quốc

Kiểm soát chặt việc kinh doanh, nhập khẩu cá tầm

Kiểm soát chặt việc kinh doanh, nhập khẩu cá tầm

Ngăn chặn kịp thời việc nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển cá tầm không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Ngăn chặn kịp thời việc nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển cá tầm không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Yêu cầu 'siết chặt' việc nhập khẩu cá tầm Trung Quốc

Yêu cầu 'siết chặt' việc nhập khẩu cá tầm Trung Quốc

Kiểm tra chặt chẽ hoạt động nhập khẩu cá tầm

Kiểm tra chặt chẽ hoạt động nhập khẩu cá tầm

Nhập lậu cá tầm Trung Quốc 'ồ ạt' - nguy hại khó lường, chất lượng cá thương phẩm thấp

Nhập lậu cá tầm Trung Quốc 'ồ ạt' - nguy hại khó lường, chất lượng cá thương phẩm thấp

Tăng cường kiểm tra hoạt động nhập khẩu, kinh doanh cá tầm

Kiểm tra chặt chẽ các doanh nghiệp nhập khẩu cá tầm từ Trung Quốc vào Việt Nam

Kiểm tra chặt chẽ các doanh nghiệp nhập khẩu cá tầm từ Trung Quốc vào Việt Nam

Tăng cường siết chặt nhập khẩu cá tầm Trung Quốc

Tăng cường siết chặt nhập khẩu cá tầm Trung Quốc

Kiểm tra chặt chẽ các doanh nghiệp nhập khẩu cá tầm

Kiểm tra chặt chẽ các doanh nghiệp nhập khẩu cá tầm

Tiếp bài 'Giật mình trước nguy cơ 'vỡ trận' nhập khẩu cá tầm vào Việt Nam:

Tiếp bài 'Giật mình trước nguy cơ 'vỡ trận' nhập khẩu cá tầm vào Việt Nam:

Tăng cường kiểm tra hoạt động nhập khẩu và kinh doanh cá tầm

Tăng cường kiểm tra hoạt động nhập khẩu và kinh doanh cá tầm

Tiếp tục siết chặt nhập khẩu cá tầm Trung Quốc

Tiếp tục siết chặt nhập khẩu cá tầm Trung Quốc

Ban chỉ đạo 389: Kiểm tra chặt chẽ hoạt động nhập khẩu cá tầm Trung Quốc

Ban chỉ đạo 389: Kiểm tra chặt chẽ hoạt động nhập khẩu cá tầm Trung Quốc

Tăng cường kiểm tra hoạt động nhập khẩu và kinh doanh cá tầm

Tăng cường kiểm tra hoạt động nhập khẩu và kinh doanh cá tầm

Cá tầm Trung Quốc siêu rẻ quá nhiều, hạ 'đo ván' cá trong nước

Cá tầm Trung Quốc siêu rẻ quá nhiều, hạ 'đo ván' cá trong nước

Ban chỉ đạo 389 quốc gia: Tăng cường kiểm tra hoạt động nhập khẩu và kinh doanh cá tầm

Ban chỉ đạo 389 quốc gia: Tăng cường kiểm tra hoạt động nhập khẩu và kinh doanh cá tầm