Cho ý kiến về kiến trúc nhà Quốc hội

TT (Hà Nội) - Tuần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bước vào bốn ngày làm việc cuối cùng của phiên họp thứ 7, trong đó thảo luận cho ý kiến vào hai nội dung quan trọng là phương án kiến trúc, tiến độ xây dựng nhà Quốc hội và việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XII.