Chớ xem thường... nước bọt!

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Nước bọt có vai trò nhất định đối với cơ thể, nhưng lâu nay nhiều người không biết, nên đã... phung phí nó.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Suckhoe/2008/9/6/260456.tno