Cho vay xây dựng và bất động sản tăng

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia vừa đưa ra báo cáo tình hình kinh tế tài chính tháng 5 với tỷ lệ cho vay vào lĩnh vực xây dựng và bất động sản tăng nhẹ 0,3% so với cuối năm 2017, lên 16,3%; tỷ lệ cho vay hộ gia đình giảm 0,4%, còn 16,6%.

Tín dụng của toàn ngành ngân hàng tính đến cuối tháng 5 tăng khoảng 5,8% so với cuối năm 2017 (cùng kỳ năm ngoái tăng 6,9%), trong đó tín dụng cho vay VND tăng 5,6%, tín dụng ngoại tệ tăng mạnh 8% (chiếm 8,1% tổng tín dụng). Trong khi đó, huy động ngoại tệ của các ngân hàng lại giảm 3,1% so với cuối năm, huy động VND tăng 7,4%. Thanh khoản của hệ thống ngân hàng dồi dào khi Ngân hàng Nhà nước thực hiện mua một lượng lớn ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối. Điều này tác động lãi suất trên thị trường liên ngân hàng cũng như huy động vốn trong dân giảm.

T.Xuân