Cho vay nặng lãi: Nỗ lực giải cứu NH nhưng không thành

Hanoinet - Điều 476 - Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: lãi suất cho vay trên thị trường không được quá 150% lãi suất cơ bản mà Ngân hàng Nhà nước công bố.