Cho vay nặng lãi, các ngân hàng sẽ gặp rắc rối!

Trước khi ngân hàng Nhà nước quy định lãi suất trần 12%/năm, nhiều tổ chức tín dụng đã cho vay với lãi suất rất cao. Nay các tổ chức tín dụng đã cho vay những khoản vay với lãi suất “cắt cổ” trong thời gian qua có thể sẽ gặp nhiều rắc rối.