Cho vay mua nhà đất – cuộc đua không mệt mỏi

Giá nhà đất vài năm trở lại đây có sự phát triển không đều. Nóng sốt trong thời gian khá dài rồi lại đóng băng cũng trong thời gian không phải ngắn. Thế nhưng, không vì thế mà các nguồn cung ứng tài chính cho nhu cầu mua nhà đất bị hạn chế, mà ngược lại ngày càng bùng nổ và cạnh tranh hơn bao giờ hết.