Cho vay lĩnh vực thủy sản được cấp bù lãi suất 7%/năm

Kể từ ngày 25/8/2014, các ngân hàng thương mại được Ngân sách Nhà nước cấp bù lãi suất nếu thực hiện chính sách tín dụng phát triển thủy sản theo quy định vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Cụ thể, trong năm đầu tiên (chủ tàu được miễn lãi) tính từ ngày ký hợp đồng tín dụng, ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất cho ngân hàng thương mại 7%/năm.

Trường hợp Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm lãi suất cho vay thấp hơn 7%/năm, thì mức lãi suất cấp bù bằng lãi suất cho vay do Ngân hàng Nhà nước công bố.

Từ năm thứ hai trở đi, mức lãi suất cấp bù là chênh lệch giữa lãi suất ngân hàng thương mại cho vay và lãi suất chủ tàu phải trả theo quy định. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm lãi suất cho vay thấp hơn 7%/năm, thì lãi suất cho vay làm căn cứ cấp bù là lãi suất cho vay do Ngân hàng Nhà nước công bố.

Theo Hàn Tín
baodautu.vn