Cho vay đầu tư chứng khoán: Ngân hàng quốc doanh “mở hầu bao”

    2 đăng lạiGốc

    Sự vào cuộc của các ngân hàng quốc doanh đã tạo một cơ hội mới cho nhiều nhà đầu tư chứng khoán...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=bc53f3eb200288&page=category