Cho vay bù lãi suất: Eximbank giải ngân gần 1.000 tỉ đồng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hiện tại, đối với cho vay khách hàng là doanh nghiệp sau khi được bù 4%, lãi suất cho vay tại Eximbank còn 1,4%/năm đối với sản phẩm tài trợ xuất khẩu có bảo hiểm tỉ giá,

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=130332