Cho vay bất động sản hơn 63 ngàn tỷ đồng

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, tính đến cuối tháng 2-2024, dư nợ cho vay bất động sản của các tổ chức tín dụng trong tỉnh ước đạt hơn 63 ngàn tỷ đồng, chiếm khoảng 17,5% so với tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khuyến khích các tổ chức tín dụng tập trung nguồn vốn cho các phân khúc nhà ở thương mại giá rẻ, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Đồng thời, kiểm soát rủi ro tín dụng đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững.

Hải Quân

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202402/cho-vay-bat-dong-san-hon-63-ngan-ty-dong-4064a50/