"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" - Truyện của Nguyễn Nhật Ánh (Kỳ 12)

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Thằng cu Mùi không lái được trái đất theo ý mình nhưng nó có thể bắt cuộc sống của nó đi theo cái cách mà nó chợt nghĩ ra.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2008/3/16/230399.tno