Chở thuốc lá lậu vào miền Nam

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Kích chở hơn 56 nghìn cây thuốc lá Jet (nhập lậu) từ miền Bắc vào “phục vụ thị trường miền Nam” nhưng đế Phú Yên thì bị lực lượng QLTT bắt.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/3/86915.cand